Kalendár

August
P U S Š P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Aktuality
07.12.2019

Pomoc ľuďom po výbuchu v meste Prešov

Ďakujeme za dôveru a vďaka všetkým, ktorí priniesli materiálnu pomoc na SČK v Prešove.
01.12.2019

Projekty podporené z rozpočtu PSK

Chceli by sme sa srdečne poďakovať PSK za pomoc pri projektoch.
01.04.2015

Valika Wilgová - 30 rokov dobrovoľníčka ČK

Valika, ďakujeme. Si pre nás veľkým vzorom. Prajeme Ti do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, úsmevov a slniečka v duši.
0/0

Prvá pomoc

Prvá pomoc je stav mysle
 
Edukácia prvej pomoci prostredníctvom ČK je o tom, že podnecuje potrebné presvedčenie ľudí reagovať a meniť svoje správanie.

Prvá pomoc je stav mysle a séria úkonov ponúkajúca ochranné a životzachraňujúce opatrenia ako predchádzať alebo byť pripravený a poskytnúť prvotnú odozvu v krízových situáciách. Krízové situácie v sebe zahŕňajú nielen katastrofy, rôzne epidémie ale aj dopravné nehody. Prvotný cieľ odozvy je minimalizovať dopad tých krízových situácií a stabilizovať a ošetriť postihnutú osobu do príchodu profesionálnej pomoci.

Prevencia a spoločné porozumenie sú kľúčovým momentom v edukácii prvej pomoci. Ak sú ľudia pripravení pomôcť obetiam dopravných nehôd, sú tiež vnímavejší k problematike bezpečnosti na cestách. 
Ten kto poskytuje prvú pomoc prináša teplo človečenstva, ktoré pomáha zvýrazniť väčšiu toleranciu. Pomáhajúci ponúka spoločnosti model správania sa ktoré prekračuje hranice, kde vzájomná pomoc je pravidlom, kde trpiacemu človeku pomáhame bez ohľadu na jeho národnosť, postavenie, etnickú príslušnosť a pod.

Poskytnutie prvej pomoci zostáva anonymným, nenáročným ale podstatným činom motivovaný ochotou reagovať na základné potreby človeka a tým umožniť aby nastala zmena v myslení ľudí.

Aktivity SČK v oblasti prvej pomoci

Súťaže prvej pomoci - Družstvá mladých zdravotníkov I, II stupeň ZŠ (územné a regionálne kolá) a Družstvá prvej pomoci (územné, regionálne a celoslovenské kolá). Do súťaži prvej pomoci sa zapájajú deti v okresoch na celom Slovensku prostredníctvom Územných spolkov SČK. Časový horizont na organizáciu súťaží je každoročne v období mesiacov máj - jún.

Kampaň pre deti - Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc. 
V rámci tejto celoeurópskej kampane podporenej Európskou komisiou sa organizujú rôzne aktivity venované výučbe detí I. a II. stupňa základných a stredných škôl ako aj dospelých. Do tejto kampane sú zapojení aktivisti, zamestnanci a dobrovoľníci Červeného kríža v celej Európe. V rámci Slovenska sa kampaň realizuje prostredníctvom 38 Územných spolkov SČK pričom zapojiť sa môže každý, kto má záujem pridať sa: školy, rodičia, lokálne komunity, organizácie zamerané na bezpečnosť na cestách, detské organizácie, súkromné organizácie /vrátane priemyselných korporácií/. 
Vybrané aktivity, ktoré sa v rámci kampane realizujú: dni bezpečnej premávky na školách, bicyklové skúšky, distribúcia odrazových sklíčok, iniciácia prvej pomoci vo forme prednášok, aktivity v spolupráci s políciou na detských dopravných ihriskách. 

Projekty - Evička nám ochorela a Evička a deti 
Projekty sú zamerané na deti materských škôl (predškolského veku) a na deti v prvých ročníkoch ZŠ. Je to každoročná aktivita Slovenského Červeného kríža ktorej cieľom je realizácia zdravotno - výchovnej hry pre 5-6 ročné deti v materských školách. Tieto projekty vyhodnotil Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva SR ako veľmi kvalitné a potrebné.

Akcie Červeného kríža - Svetový deň prvej pomoci, Svetový deň zdravia. 
Počas septembrových dní sa organizujú aktivity (väčšinou v meste, v obchodných centrách - nácvik prvej pomoci a pod.) zamerané na osvetu v oblasti prvej pomoci.

Ďalšie vybrané aktivity SČK:

  • simulácie nehôd z reálneho života a ukážky PP na verejnom priestranstve, v obchodných domoch, športoviskách, kúpaliskách a pri iných spoločenských podujatiach (jarmoky, hody, mestské dni a pod.)
  • televízne a rozhlasové prezentácie, propagácia Svetového dňa prvej pomoci v novinách 
  • ponuka rôznych súťaží a kvízov pre deti
  • propagácia a ponuka kurzov prvej pomoci
  • reťaz pomoci a humanity vždy druhá septembrová sobota v danom roku (celosvetová aktivita)
  • prednášky o prvej pomoci na školách, miestnych obecných kluboch

Akcie v spolupráci s mestom, políciou, záchrannou službou a občianskymi združeniami - Dni zdravia, akcie na školách, na dopravných ihriskách, mestské športové, kultúrne akcie, veľtrhy a výstavy.

Maskovanie
Realistické znázornenie poranení pre SZŠ Prešov a PU - fakulta zdravotníctva, maskovanie figurantov pri realizácii odborných aktivít.

Prednášky PP
Spolúčasť 2x ročne s policajtmi pri kontrole lekárničiek + vedomosti z poskytovania PP (vodičov).

KOS - cvičenie záchranných zložiek v spolupráci s Policajným, Hasičským zborom a Záchrannou službou Prešov.

Galéria - Hodina o Červenom kríži

Záujem o kurz